Kurs Aktivacije

Ovaj kurs ima za cilj aktiviranje pasivnog, teorijskog znanja kroz vežbe upotrebe jezika u praksi. Pored popunjavanja rupa u gramatici i proširivanja vokabulara, poseban fokus na ovom kursu stavljamo na razumevanje logike engleskog jezika, što kroz posebno kreirane vežbe, omogućava polaznicima da spontano krenu da razmišljaju na engleskom, što je primarni cilj učenja i  predstavlja fazu u kojoj se polaznici osposobljavaju za uspešnu komunikaciju na engleskom jeziku. Takođe, ovaj kurs omogućava polaznicima sticanje jedinstvenih uvida o jeziku, koji im obezbeđuju sticanje praktičnog i trajnog znanja. Ovaj kurs sledi nakon kursa Aktivne gramatike B1, ali se polaznici mogu odmah upisati i na Aktivaciju (bez pohađanja Aktivne gramatike), ukoliko je na konsultacijama procenjeno da imaju dovoljan nivo predznanja. Neophodan nivo znanja za pohađanje ovog kursa je B1 (srednji nivo).

Ovaj kurs možete pohađati u sledećim opcijama: 

Zakažite konsultacije