Kurs poslovnog engleskog

Na kursu poslovnog engleskog obrađuje se gramatika B2 nivoa, s tim što se vokabular fokusira na poslovnu tematiku (opšte-poslovna i pravno-ekonomska terminologija). Ovaj kurs obuhvata i segment aktivacije znanja kako bi se, kroz vežbe upotrebe jezika u praksi, obrađene gramatičke i vokabularske jedinice aktivirale, te postale deo upotrebljivog, trajnog znanja. Neophodan nivo predznanja za pohađanje ovog kursa je B1 (srednji nivo). 

Ovaj kurs možete pohađati u sledećim opcijama


Zakažite konsultacije