Kurs poslovne komunikacije (B1 ili B2 nivo)

Kurs poslovne komunikacije obično se pohađa nakon kursa poslovnog engleskog. Ono što se na njemu obrađuje je usmena i pismena komunikacija u poslovnom kontekstu ,npr. polaznici će učiti kako da napišu i-mejl ili da vode razgovor u vezi sa nekom poslovnom temom. Ovaj kurs je dobra prilika za utvrđivanje naučenog gradiva sa kursa poslovnog engleskog, kao i za sticanje samopouzdanja za konverzaciju u formalnom kontekstu. 

Ovaj kurs postoji u formi dva različita nivoa znanja, kurs namenjen polaznicima na nivou znanja B1 (srednji nivo) i isti kurs na B2 nivou (pohađa se nakon opšteg poslovnog kursa uglavnom, zahteva znanje na B2 nivou).

Ovaj kurs možete pohađati u sledećim opcijama:

Zakažite konsultacije