Kurs napredne aktivacije

Ovaj kurs sledi nakon kursa B2, a ima za cilj utvrđivanje i aktiviranje u upotrebi novih gramatičkih struktura (na B2 nivou) kroz vežbe upotrebe jezika u konkretnom kontekstu, kao i utvrđivanje i proširivanje vokabulara. Ovaj kurs preporučuje se onima koji su završili naš kurs B2 ceo nivo ili onima koji imaju visoko predznanje (na B2 nivou), ali bi želeli da obnove, utvrde svoje znanje i aktivno koriste jezik. Neophodan nivo predznanja za ovaj kurs je B2.

Ovaj kurs možete pohađati u sledećim opcijama

Zakažite konsultacije