Individualna nastava (u školi ili preko Skajpa)

Sve naše programe možete pohađati i na individualnoj nastavi sa našim profesorima, koja se može odvijati u školi ili preko Skajpa (vajbera, Zoom-a). Ova nastava može se izvoditi i po programu koji je kombinacija više naših programa, sve u zavisnosti od Vaših želja i potreba. Individualna nastave je potpuno prilagođena individualnom polazniku, a program se izrađuje na osnovu konsultacije sa našim profesorom. Na konsultaciji, kroz razgovor, naš profesor će proceniti Vaše trenutno znanje i saslušati Vaše želje i potrebe kada je u pitanju usavršavanje engleskog jezika i, u skladu sa tim, izložiće Vam predlog optimalnog programa rada. Ovaj program se kontinuirano prilagođava u toku nastave, u odnosu na proces napretka.

Zakažite konsultacije