Ljubica Darković

Master profesor engleskog jezika - doktorand

Oduvek sam znala da želim da radim sa ljudima. Kada sam tome dodala ljubav prema jezicima, Filološki fakultet bio je logičan izbor. Na osnovim, master, a sada i doktorskim studijama aktivno sam radila i još uvek radim na usavršavanju sopstvenih jezičkih veština, komunikologije i metodike nastave. Mnogobrojni volonterski angažmani i semestar proveden na nemačkom univerzitetu otkrili su mi novu dimenziju fenomena jezika, ali i želju da isti probližim drugima. Centar za engleski jezik English Room bio je pravi izbor za mene zbog osobenosti pristupa jeziku, ne kao pukom skupu pravila, već kao sistemu koji se može shvatiti i logički objasniti. Sve to sa jednim ciljem - aktivnom i uspešnom primenom.