Višnja Banjac

Master profesor engleskog jezika

Odrasla sam u porodici u kojoj preovladava mišljenje da "brojevi vladaju svetom" i u kojoj termini iz ekonomije i matematike nalaze primenu u običnoj komunikaciji. Međutim, taj donekle poznat svet prirodnih nauka za mene nikad nije predstavljao izazov, ne na taj način na koji su to činili pisana reč i sam jezik. Želja da se posvetim jednom drugom sistemu znakova koji vlada svetom, engleskom jeziku, bila je glavni motiv da se opredelim za Filološki fakultet i tako steknem kvalitetna teorijska i praktična znanja. Nakon čeitiri godine akademskog obrazovanja pri katedri za anglistiku, razvila sam ozbiljnost u izvršavanju obaveza, koja mi je zajedno sa redovim pohađanjem nastave, omogućila da diplomiram sa prosekom 9,04, a želja za ispunjavanjem svojih obrazovnih potreba uz uvažavanje najvećih akademskig standarda dovela mi je do toga da upišem master akademske studije koje sam takođe uspešno završila i time nadogradila svoje kako teorijsko, tako i praktično znanje. U cilju razvoja ne samo akademskih, već i profesionalnih potreba, odlučila sam da sve naučeno primenim u radu u centru English Room. Moje prvo angažovanje bio je rad sa decom, na interaktivnim radionicama, koje predstavljaju nov koncept nastave za decu koji deci pruža priliku da uče kroz igru i pričanje priča, uz kretivne aktivnosti i uz pomoć najsavremenije tehnologije. Svoj rad sam potom nastavila kroz individualne časove sa odraslima, što podrazumeva primenu potpuno drugačijih metoda u nastavi. Koristeći različite metode za učenje jezika, pre svega želim da moji učenici povežu engleskim sa prijatnim i pozitivnim iskustvima, što će osigurati njihov napredak u daljem učenju jezika.