O centru

English Room je centar koji se bavi engleskim jezikom na jedinstven i sveoubuhvatan način. Ideja iza ovog projekta bila je da se na jednom mestu reše svi jezički problemi onih koji se susreću sa engleskim jezikom, bilo da je reč o poslovnom ili akademskom kontekstu, ili pak da je engleski jezik neophodan zbog onoga što nazivamo svakodnevnom upotrebom. Stoga, se mi bavimo ne samo podučavanjem naših polaznika, već osmišljavanjem programa koji su prolagođeni njihovim jedinstvenim potrebama, pritom vodeći računa o toku celokupnog procesa učenja.

Pored uobičajenih kurseva engleskog jezika za odrasle, mi kroz našu ponudu uvodimo i brojne novine koje su proistekle iz pažljive analize potreba mladih, obrazovanih, uspešnih i poslovnih ljudi u današnjem brzom, globalnom društvu koje se u velikoj meri temelji na komunikaciji. Pošto nam je poznato da je poslovni i akademski uspeh danas nemoguć bez dobrog vladanja engleskim jezikom, rešili smo da pored osnovnih kurseva koji se baziraju na nivoima znanja, uvedemo i kurseve koji se fokusiraju na osposobljavanje ljudi da uspešno koriste jezik u kontekstu koji im je potreban (na primer, poslovni sastanci, pisana komunikacija na engleskom, studiranje na engleskom, pisanje projekata, poslovni intervjui, itd.)

Shvatajući činjenicu da standardni, opšti kursevi zahtevaju mnogo vremena od polaznika, a da to isto njihovo vreme neefikasno troše na aktivnosti u nastavi koje polaznici mogu da obavljaju samostalno (slušanje, čitanje), kao i da ovakav vid učenja uglavnom proširuje pasivno znanje jezika (sposobnost razumevanja), kreirali smo originalne kurseve (i vremenski kraće) koji se bave konkretno jednim aspektom jezika (rešavanje gramatičkih problema ili aktivacija pasivnog znanja ili sposobnost komunikacije na engleskom). Ovakvom segmentiranom nastavom omogućavamo polaznicima da rešavaju konkretno svoj jezički problem, ne gubeći vreme na one delove jezika koji ih ne interesuju. Polaznici koji prođu kroz 3 naša kursa (Aktivna gramatika, Aktivacija, Konverzacija) zaokružili su svoj proces učenja, tako što su postepeno rešavali svoje probleme i proširivali znanja, kao i svoje jezičke veštine.

Ono što je najveća prednost našeg programa je to što se bavi konkretno problemima koje u učenju jezika imamo mi lično (ljudi kojima je srpski maternji jezik), a ovo je jako važan faktor u učenju jer svaki maternji jezik dovodi do drugačijih problema i grešaka u učenju stranog jezka. Dakle, sam program i materijali su prilagođeni nama, fokusiraju se na zablude i nejasnoće koje smo stekli tokom školovanja kada je engleski jezik u pitanju, objašnjavaju tipične greške i navode nas da spontano usvojimo sistem po kome funkcioniše engleski jezik, ne bismo li se oslobodili pamćenja pravila, već opušteno i sigurno funkcionisali na njemu.

Pored toga, naš program rada, baziran na aktivaciji jezika, napravljen je tako da pokrije sve ono što je nužno naučiti u školi, odnosno, uz pomoć nastavnika, dok ne gubimo vreme na aktivnosti koje polaznici sami mogu podjednako efikasno raditi. Dakle, naš cilj nije da držimo polaznike što duže kod nas i trošimo vreme na neefikasne metode, već da Vas što pre osposobimo da jezik koristite u svrhe koje su Vama potrebne i na nivou koji Vas zadovoljava. Upravo iz tog razloga, u našoj ponudi imamo kurseve različitih dužina, sa velikim fokusom na intenzivne i poluintenzivne kureve koji omogućavaju vidne rezultate u roku od 4 ili 6 nedelja.

Ovakvim pristupom želimo da dođemo do što većeg broja korisnika, odnosno, polaznika, koji će uz našu pomoć savladati engleski jezik, na način koji je vrlo jasan I jednostavan, ali iza čijeg kreiranja zapravo stoji puno rada i izučavanja. Na tom putu, i sa željom za stalnim razvojem, uveli smo i svojevrsni vid učenja jezika na daljinu, putem naše internet platforme, koja omogućava polaznicima iz bilo kog dela zemlje da pristupe pisanim i video predavanjima, zadacima i vežbanjima vrlo jednostavno, putem računara ili smart telefona.

Upoznajte naš tim