Kurs C1 ceo nivo (napredni)

Na ovom kursu obrađuju se gramatičke strukture i vokabular C1 nivoa. Ono što je velika prednost našeg C1 kursa, u odnosu na standardne kurseve ovog tipa, je što se zasebno posvećuje pažnja i gramatičkim i vokabularskim jedinicama, a sve jedinice se, nakon obrade, aktiviraju u praksi kroz korak aktivacije, koji sledi nakon svakog segmenta.  U koraku aktivacije aktiviramo u upotrebi jednu gramatičku jedinicu i jednu jedinicu vokabulara. Ovaj korak osigurava uključivanje novih jedinica u naš fond aktivnog znanja, znanja spremnog za upotrebu, i na taj način sprečava ono što se često dešava, a to je nagomilavanje pasivnog, teorijskog znanja koje se brzo zaboravlja. Nakon ovog kursa, idealan izbor je kurs napredne konverzacije. Druga prednost ovog kursa je što pokriva kompletan C1 nivo za samo 5 meseci, u odnosu na uobičajenih 6 ili 9 meseci. Ovo postižemo tako što program i časove koncipiramo tako da ne gubimo vreme na čitanje, prevođenje ili slušanje tekstova (što su aktivnosti pogodne za samostalan rad na ovom nivou znanja). Dakle, naš program se fokusira sažeto na obradu gradiva za koje Vam je neophodno stručno znanje profesora. Pored toga, ovaj kurs sačinjen je u skladu sa nivoom i programom Kembridž CAE testa (testa za C1 nivo), te je pogodan i za one koji planiraju da ga polažu.
Neophodan nivo predznanja za pohađanje ovog kursa je B2.
U svim našim grupa je maksimalno 5 polaznika.

Ovaj kurs možete pohađati u sledećim opcijama


Zakažite konsultacije