INHAUS PROGRAMI PO MERI (INHOUSE CUSTOM-MADE PROGRAMI)

Poseban segment našeg rada je saradnja sa kompanijama, koju uspešno ostvarujemo od početka svog rada na jedinstven način.

Naši programi za kompanije su u potpunosti rađeni po meri konkretne kompanije, na osnovu analize potreba i zahteva kada je u pitanju upotreba jezika u poslovanju. Programe izrađuje dr Jelena Dostanić, nakon testiranja polaznika (zapolesnih), razgovora sa njima i upravom, sa ciljem detaljnog upoznavanja sa trenutnim nivoom znanja, očekivanjima od nastave, mogućnostima kada je u pitanju dinamika održavanja nastave i drugim relevantnim faktorima. Na osnovu ove analize i u skladu sa dogovorom sa predstavnicima kompanije, izrađuje se program po meri i dodeljuju profesori za izvođenje nastave u prostorijima kompanije, u odabranim terminima. Proces obuke se kontinuirano prati i prilagođava radi postizanja optimalnih rezultata. U dogovorenim vremenskim intervalima izrađuju se i upravi dostavljaju izveštaji o napretku grupa i pojedinačnih polaznika, kao i sugestije za optimizaciju procesa učenja. U odnosu na potrebe kompanije, moguće je održati i testiranja na kraju obuke, kao i izdavanje sertifikata (za zaposlene koji su položili završni ispit). Programi za kompanije mogu biti poslovne prirode ili opšteg tipa, kao i kombinovani.

Cena ovakve obuke zavisi od broja grupa, dinamike rada i dužine saradnje. Za više informacija, molimo Vas da nam pošaljete upit.

Možete pogledati pregled kompanija sa kojima smo sarađivali (referentna lista):

Comtrade
Dipos doo
Inopharm
Elita Cop
Wetricom
Ars Nova
Interprefy