...

Poseban segment našeg rada je saradnja sa kompanijama, koju uspešno ostvarujemo od početka svog rada na jedinstven način.

SAMOSTALNI ONLAJN KURSEVI dr Jelene Dostanić za Vaše zaposlene

Poseban segment ponude za kompanije su svakako naši Samostalni onlajn kursevi koji omogućavaju efikasno i fleksibilno učenje

FLEKSIBILNIJE I EFIKASNIJE REŠENJE

Za razliku od grupnih kurseva, koji u slučaju kompanija često podrazumevaju prevelike grupe i značajan jaz između nivoa znanja zaposlenih, naši Samostalni onlajn kursevi zapravo pružaju svakom zaposlenom iskustvo individualne nastave jer kurs pohađaju samostalno, u bilo koje vreme, svojom dinamikom i tempom i to sa bilo koje lokacije.

PRAKTIČNO ZNANJE

Naši Samostalni kursevi obuhvataju čitave nivoe znanja, sa fokusom na životno koristan vokabular i kontekste upotrebe, te na ovaj način polaznici mogu završiti B1 nivo za 8 nedelja (Samostalni onlajn kurs Aktivacije), a B2 nivo za 12 nedelja (Samostalni onlajn kurs B2 nivo).

EKONOMIČNIJA OPCIJA – BEZ PRAZNOG HODA

Posebna pogodnost je što je čitav proces logistički mnogo jednostavniji jer ne postoji potreba da uklapamo zaposlene u grupe, niti da uklapamo časove u radno vreme. Takođe, izbegavamo probleme izostajanja sa časova i praznog hoda. Naravno, ovi kursevi su i mnogo ekonomičniji od nastave klasičnog tipa.

Samostalni onlajn kurs Aktivacije pasivnog znanja (B1 nivo) - 170e

Samostalni onlajn kurs B2 ceo nivo - 109e

POSEBNE POVOLJNOSTI

U slučaju većeg broja kupljenih samostalnih kurseva, odobravamo popust na količinu, odnosno, formiramo posebnu cenu. Možete nas kontaktirati za detaljne informacije ili ponudu.

PROCENA ZNANJA I ODABIR KURSA

Pripremili smo i testove samoprocene znanja koji Vam mogu pomoći u odabiru kursa, odnosno, adekvatnog nivoa. Testovi se rešavaju onlajn za dvadesetak minuta i na osnovu dobijenog procenta možete dobiti odgovor na to koji je kurs adekvatan izbor. Pored toga, možete nas kontaktirati i za zakazivanje besplatnih konsultacija, na kojima će naši profesori izvršiti procenu znanja i dati preporuku kursa.

Probni test Samostalni onlajn kurs Aktivacije pasivnog znanja (B1 nivo)

Samostalni onlajn kurs B2 ceo nivo

Imate pitanja ili nedoumice?

Tu smo da ih zajedno rešimo!

Zatražite ponudu

Možete pogledati pregled kompanija sa kojima smo sarađivali (referentna lista):

Inopharm, Comtrade, Interprefy, Simpo, Elita Cop, Ars Nova, Dipos, CTP Invest, Wetricom, Fat Cat Coders, Mogyi, Ondaplast.

...