dr Jelena Dostanić

dr Jelena Dostanić

Doktor filoloških nauka (engleski jezik i književnost)

Osnivač, direktor

Obrazovanje i kvalifikacije

Oduvek sam znala da želim da se bavim nastavom i jezicima, tako da je njihov savršen spoj bilo da postanem profesor engleskog jezika. Rano sam otkrila nadarenost i ljubav prema izučavanju jezika, te sam se oprobala na takmičenjima, osvajala nagrade i stoga, odlučila da nastavim svoje obrazovanje u školi koja omogućava poseban vid obrazovanja kada je reč o filologiji, u Filološkoj gimnaziji. Školovanje u ovoj ustanovi mi je omogućilo sticanje naučnog, logičnog i sveobuhvatnog pristupa jezicima dosta rano, te sam već tada nesvesno formirala sopstveni pristup učenju.

Nakon završetka Filološkog falkulteta (Univerzitet u Beogradu, katedra za engleski jezik i književnost, osnovne i master studije), odlučila sam da se bavim naučno-istraživačkim radom, te sam upisala doktorske studije na istom fakultetu i doktorirala 2015. godine. Pred kraj osnovnih studija (2011.), položila sam Cambridge Proficieny Exam (CPE, nivo C2), sa ocenom A, da bih se specijalizovala za pripremu polaznika za polaganje Kembridž ispita, što sam dugo radila.

KAKO JE NASTALA NAŠA METODA AKTIVACIJE PASIVNOG ZNANJA JEZIKA?

Nastala je iz želje da pomognem svojim učenicima da reše svoje nesigurnosti i blokade kada je engleski jezik u pitanju. Drugi motiv za osmišljavanje ove metode bio je moje lično nezadovoljstvo standardnim metodama i materijalima u nastavi engleskog jezika. Standardni sistem nastave forsirao je učenje vremena, potpuno izostavljajući druge oblasti, poput predloga ili frazalnih glagola, za koje se očekivalo da ih naučimo sami usput. Takođe, vokabular se obrađivao nesistematično, zapostavljajući životno upotrebljive reči i konstrukcije. Pored toga, svaka oblast učila se izolovano i zasebno, bez uspostavljanja veza između njih, što nam onemogućava da shvatimo kako se one kombinuju i ponašaju u rečenici. Dakle, želela sam da napravim metod rada koji će biti odgovor na sve ove propuste, koji su mi bili vrlo poznati jer sam se i sama kao učenik sa njima suočavala, a kasnije sam uočila da su se oni ispoljavali i kod većine učenika sa kojima sam radila. To su, dakle, mahom identični problemi.

Uporedo sa studijama, počela sam da stičem radno iskustvo u nastavi sa odraslima (individualna nastava) i upravo mi je ovaj rad sa polaznicima različitih nivoa znanja, potreba i očekivanja omogućio sticanje uvida u problematiku učenja engleskog jezika. U želji da rešim jezičke probleme svojih polaznika na logičan i razumljiv način, krećem da kreiram sopstvena vežbanja, sa ciljem da zaobiđemo teoriju i automatsko popunjavanje zadataka i fokusiramo se na upotrebu jezika. Na ovaj način, spontano nastaje metoda i program za aktiviranje pasivnog znanja, koji čini temelj pristupa učenju jezika u našoj školi. Najveća prednost ovog pristupa je ta što je nastao u praksi, odnosno u nastavi, i što je nastao iz želje da se reše problemi koje u učenju engleskog jezika imaju baš ljudi sa ovih prostora.

KAKO RADIMO

English Room je škola engleskog jezika koja se bavi usvajanjem jezika na jedinstven i sveobuhvatan način. Dakle, mi se bavimo ne samo podučavanjem naših polaznika, već osmišljavanjem programa koji su prilagođeni njihovim jedinstvenim potrebama, pritom vodeći računa o toku celokupnog procesa učenja.

NAŠI KURSEVI ENGLESKOG JEZIKA

Svesni činjenice da standardni kursevi po nivoima zahtevaju mnogo vremena od polaznika, a da pritom to njihovo vreme neefikasno troše na aktivnosti u nastavi koje polaznici mogu da obavljaju samostalno (slušanje, čitanje), kao i da ovakav vid učenja uglavnom proširuje pasivno znanje jezika, kreirali smo originalne i vremenski kraće kurseve koji se bave jednim aspektom jezika (rešavanje gramatičkih problema ili aktivacija pasivnog znanja ili sposobnost komunikacije na engleskom). Ovakvom segmentiranom nastavom omogućavamo polaznicima da rešavaju konkretno svoj jezički problem, ne gubeći vreme na one delove jezika kojima već solidno vladaju. Polaznici koji prođu kroz 3 naša kursa ( Aktivna gramatika, Aktivacija, Konverzacija) zaokružili su svoj proces učenja, tako što su postepeno rešavali svoje probleme i proširivali znanje.