SAMOSTALNI ONLAJN KURS VREMENA U ENGLESKOM

Kurs vremena engleski

Kurs od 4 nedelje neograničenog pristupa – cena: 7600 rsd

Ovaj kurs nastao je iz iz želje da oni koji uče engleski mogu na jednom mestu, fleksibilnim radom koje pruža učenje na ovoj platformi, da reše problem koji im u jeziku stvaraju vremena.

O PREDAVAČU

dr Jelena Dostanić
Doktor filoloških nauka (engleski jezik i književnost)

Jelena Dostanic

Obrazovanje i kvalifikacije

Oduvek sam znala da želim da se bavim nastavom i jezicima, tako da je njihov savršen spoj bilo da postanem profesor engleskog jezika. Rano sam otkrila nadarenost i ljubav prema izučavanju jezika, te sam se oprobala na takmičenjima, osvajala nagrade i stoga, odlučila da nastavim svoje obrazovanje u školi koja omogućava poseban vid obrazovanja kada je reč o filologiji, u Filološkoj gimnaziji. Školovanje u ovoj ustanovi mi je omogućilo sticanje naučnog, logičnog i sveobuhvatnog pristupa jezicima dosta rano, te sam već tada nesvesno formirala sopstveni pristup učenju. Moje obrazovanje u oblasti filologije, dakle, počelo je u 15. godini, te se ovom oblašću nauke bavim i u njoj usavršavam već tačno 20 godina.

Nakon završetka Filološkog falkulteta (Univerzitet u Beogradu, katedra za engleski jezik i književnost, osnovne i master studije), odlučila sam da se bavim naučno-istraživačkim radom, te sam upisala doktorske studije na istom fakultetu i doktorirala 2015. godine. Pred kraj osnovnih studija (2011.), položila sam Cambridge Proficieny Exam (CPE, nivo C2), sa ocenom A, da bih se specijalizovala za pripremu polaznika za polaganje Kembridž ispita, što sam dugo radila.

Nakon višegodišnjeg rada sa odraslim polaznicima različitih nivoa znanja i potreba, spontano sam razvila svoj pristup učenja, prilagođen baš govornicima našeg maternjeg jezika, zabludama koje imamo o učenju jezika i greškama koje pravimo. Cilj tog programa bio je da odmah rešimo ono što polaznici ne razumeju i sa čime imaju problema, bez trošenja vremena na prazan hod i aktivnosti koje na časovima samo popunjavaju vreme. Moja želja je bila da osposobim učenike da jezik koji znaju, umeju i da koriste, a ne da proširujem njihovo terorijsko (pasivno) znanje. Tako je spontano nastala metoda Aktivacije pasivnog znanja, moja autorska metoda, na kojoj se baziraju svi kursevi u našoj školi.

Ova metoda je dodatno usavršena i razvijena od kada postoji English Room škola (2017.) jer sa iskustvom, svi učimo.

Više o meni lično, našoj metodi i razvoju našeg pristupa učenju možete pročitati na ovoj stranici link.

Ako imate problema sa vremenima, onda sigurno imate i ove probleme:

ZAKLJUČAK je sledeći: Problem sa vremenima u engleskom jeziku podrazumeva trošenje vremena i novca u začaranom krugu neefikasnog ponavljanja iste teorije, blokira dalji napredak usled zanemarivanja drugih jedinica, doprinosi stvaranju „blokade“ u govoru i značajno smanjuje motivaciju u procesu učenja.

Ovo vodi do uvek istih rezultata, frustracije zbog stagnacije i na kraju do potencijalnog odustajanja od učenja.

ISTI PRISTUP UVEK DOVODI DO ISTIH REZULTATA.

Dakle, moramo promeniti pristup.

Na koji način mi to činimo na Samostalnom onlajn kursu Vremena u engleskom jeziku?

Na ovom kursu, obradili smo sva vremena u engleskom jeziku na logičan i sistematičan način i metodom Aktivacije postižemo njihovu pravilnu upotrebu u praksi.

Napravićemo paralelu između sistema engleskog i srpskog jezika. Ovaj korak je nužan jer naš mozak funkcioniše uvek primarno u sistemu maternjeg jezika, te pokušava i da strani jezik uklopi u taj sistem, što neretko dovodi do grešaka i bukvalnih prevoda. Zatim, našom metodom Aktivacije pasivnog znanja, kroz posebno osmišljene zadatke, uvežbaćemo konkretnu praktičnu primenu naučenog, da bismo obezbedili sticanje upotrebljivog trajnog znanja. Sistemom aktivacije postepeno se postiže automatizacija (spontana upotreba jezika), odnosno faza kada smo sposobni da razmišljamo na stranom jeziku.

Pored detaljnih pisanih i video predavanja koja se dopunjuju, značajan segment kursa čine kviz testovi koji pružaju priliku da proverimo znanje i razumevanje gradiva. Testove ispravlja softver i možete ih raditi više puta i na taj način pratiti svoj napredak.

Najveća vrednost ovog kursa je što omogućava usvajanje logike sistema engleskog jezika i samim tim pruža razumevanja glagolskih vremena i njihovih upotreba. Ostvarivanje ovakvih uvida ubrzava i olakšava proces učenja koji, samim tim, ne iziskuje učenje napamet.

Krajnji rezultat je trajno i praktično znanje.

CILJEVI KURSA:

Da ukratko rezimiramo ciljeve ovog kursa:

KONCEPT I SADRŽAJ KURSA:

Kurs je koncipiran kao onlajn samostalni kurs koji podrazumeva pristup materijalima na našoj platformi za učenje na daljinu.

Kurs podrazumeva neograničen pristup materijalima tokom 4 nedelje u bilo koje vreme putem računara ili pametnog telefona.

Sve lekcije i materijali su otvoreni sve vreme, te ih možete prelaziti svojim tempom, vraćati se na njih i raditi kviz vežbanja više puta.

Datum početka kursa birate sami. Kurs možete kupiti, a pristup aktivirati bilo kada naknadno.

MATERIJALI NA KURSU:

Materijali podrazumevaju

PRIJAVITE SE ZA KURS

DA LI STE ZNALI?

 1. Da nema potrebe da učite kako se prave pitanja i negacija za svako vreme posebno?

  Tako je, za ovim nema potrebe jer postoji formula za formiranje upitnog oblika koja važi za sva vremena, isto važi i za formiranje negacije. Dakle, isti princip (formulu) primenjujemo u svakom vremenu u engleskom jeziku.
 2. Da u imenu vremena imamo sve neophodne informacije da bismo napravili njegov oblik, te da to ne moramo učiti napamet?

  Da, na osnovu samog imena, možemo napraviti vreme, čak i da nikada nismo čuli pravilo za njegovo građenje.

  Kako?

  Oznake simple, continuous i perfect nam govore o tome koji pomoćni glagol nam je potreban za to vreme, kao i u kom obliku se koristi glavni (leksički) glagol.

  Zavisno od tog dela naziva vremena znaćemo da li nam je potreban pomoćni glagol be, do ili have, kao i da li će nam glavni glagol biti u obliku infinitiva, sadašnjeg participa (infinitiv + ing), prošlog participa (infinitiv + ed ili 3.kolona).

  Oznake present, past i future nam govore u kom vremenu mora biti pomoćni glagol.

  Na primer, u Present Continuous vremenu, continuous deo nam sugeriše da je pomoćni glagol to be i da glavni glagol mora biti u obliku sadašnjeg participa (inf + ing), što važi za svako Continuous vreme. Present u imenu nam sugeriše da je pomoćni glagol to be u sadašnjem vremenu (am, is, are). Iz ovih informacija možemo sastaviti celo vreme: I am reading, you are reading, he is reading...

  Takođe, ako pogledamo vreme Past Continuous, videćemo da se ono od Present Continuous vremena razlikuje samo u ovo prvom delu Past/Present, a u praksi se oblici i razlikuju samo u tome što je pomoćni glagol to be u sadašnjem vremenu kod Present Continuous vremena, a u prošlosti (was/were) kod Past Continuous vremena.

  I am reading. / I was reading.
  You are reading. / You were reading.
  He is reading. / He was reading.

  Sve ovo ćemo detaljno na objasniti na ovom kursu.

 3. Da Present Perfect vreme nije samo radnja koja je počela u prošlosti i dalje traje, već ovo vreme podrazumeva i radnje koje su završene, i to u prošlosti.

  Naime, jedna od čestih zabluda je da Present Perfect uvek označava samo radnju koja i dalje traje. Istina je da je to samo jedna od njegovih upotreba. U svim ostalim, radnja je završena u prošlosti, ali je na neki način povezana sa sadašnjošću.

  Kako onda razlikovati Present Perfect i Past Simple?

  To ćemo detaljno objasniti na ovom kursu. Obradićemo svako vreme posebno, a zatim u posebnom video predavanju ćemo ih direktno uporediti i uspostaviti razlike.

 4. Da Continuous – trajno vreme zapravo ne znači da ta radnja traje (u smislu dugo), već da se to trajno odnosi na tip glagola koji se koriste u ovom tipu vremena. Konkretno, ovo znači da u svim Continuous vremenima možemo koristiti samo glagole nesvršenog vida (trajne), a nikako glagole svršenog tipa. Dakle, koristimo glagole tipa čitati, a ne pročitati, raditi, a ne uraditi.

  Znači, trajno vreme se odnosi na ovaj aspekat (glagolski vid), a ne na to da radnja dugo traje, kako se često pogrešno tumači.

Dakle, ove zablude i mnoge druge, rešićemo na ovom kursu, koji se fokusirano bavi baš nedoumicama i greškama koje se javljaju u upotrebi. Govorićemo o konkretnim primerima iz prakse i vežbaćemo u konkretnim kontekstima upotrebe.

OPŠTE INFORMACIJE O KURSU:

Trajanje kursa je 4 nedelje i u tom periodu imate neograničen pristup svim materijalima sve vreme.

Sami birate datum početka kursa i tog dana Vam aktiviramo nalog na našoj platformi.

Cena kursa je 7.600 dinara.

Postoji mogućnost produžetka kursa za nedelju ili dve, ukoliko ne stignete da pređete kurs u predviđenom intervalu.

Produžetak možete iskoristiti bilo kada, i nakon isteka kursa.

OPŠTE INFORMACIJE O KURSU:

Ovaj kurs namenjen je svima koji žele da razumeju kako se koriste vremena u engleskom jeziku i time unaprede svoje komunikacijske sposobnosti.

Kurs nije namenjen konkretnom nivou znanja jer je sveobuhvatan i detaljan, te može odgovarati polaznicima sa različitim predznanjem. Ovaj kurs se posebno preporučuje polaznicima na A2 i B1 nivou, dok nije namenjen onima čije je znanje iznad B2 nivoa (podrazumeva se da su ovo gradivo već savladali).

Važna napomena je da kurs ne preporučujemo apsolutnim početnicima i onima na nivou A1 jer zadaci i vežbanja iziskuju bolje opšte poznavanje jezika.

Napomena: Ukoliko ste već pohađali naš Samostalni onlajn kurs Aktivacije, u tom slučaju ste u velikoj meri obradili ovo gradivo i ovaj kurs Vam nije potreban.

Ukoliko niste sigurni da li bi Vam kurs odgovarao, možete nas slobodno kontaktirati radi konsultacije i stručne preporuke.

PRIJAVITE SE ZA KURS

Da biste dobili jasnu i realnu sliku koncepta i sadržaja ovog kursa, pogledajte naše video prezentacije i demonstraciju kursa na ovoj stranici.

PRIJAVITE SE ZA KURS

Možda biste želeli da pogledate i naš Samostalni onlajn kurs Aktivacije pasivnog znanja (koji pokriva ceo B1 nivo) Ili naš Samostalni onaljn kurs Predlozi i članovi

Ukoliko Vas interesuju grupni onaljn kursevi sa profesorom, pogledajte našu ponudu ovde

Ukoliko želite da dobijate besplatne pisane i video lekcije i budete u toku sa našim ponudama, prijavite se na naš newsletter ovde

Forma za prijavu

Mail Telefon
Saglasan sa uslovima Ugovor o online kursu

Možda biste želeli da pogledate i naš Samostalni onlajn kurs Aktivacije pasivnog znanja (koji pokriva ceo B1 nivo) – OVDE

Možda biste želeli da pogledate i naš Samostalni onlajn kurs Predlozi i članovi – OVDE