Prednosti individualne i poluindividualne nastave:

  • Program "po meri", u skladu sa Vašim znanjem i potrebama
  • Sami birate dinamiku rada, kao i termine
  • Program se kontinuirano prilagođava
  • Program pored svih naših programa može obuhvatiti i teme i oblasti koje se ne obrađuju na standardnim kursevima
Individualna nastava egnleski

INDIVIDUALNA NASTAVA

Sve naše programe možete pohađati i na individualnoj nastavi sa našim profesorima, koja se može odvijati u školi ili onlajn (preko Skajpa, Vajbera ili Zuma). Ova nastava može se izvoditi i po programu koji je kombinacija više naših programa, sve u zavisnosti od Vaših želja i potreba. Individualna nastava je potpuno prilagođena individualnom polazniku, a program se izrađuje na osnovu konsultacija sa našim profesorom. Na besplatnoj konsultaciji, kroz razgovor, naš profesor će proceniti trenutno znanje i saslušati Vaše želje i potrebe kada je u pitanju usavršavanje engleskog jezika i, u skladu sa tim, izložiće Vam predlog optimalnog programa rada. Ovaj program se kontinuirano prilagođava u toku nastave, u odnosu na proces napretka.

Konsultacije imate sa profesorom koji će Vam i držati nastavu. Spajamo Vas sa profesorom na osnovu termina koji Vam odgovaraju i programa rada za koji ste zainteresovani.

Cena individualnog časa od 60 minuta je 2000 dinara. Časovi mogu trajati 60 ili 90 minuta. Za nastavu od 3 sata nedeljno dobijate -10%. Broj časova, termine i dinamiku rada birate sami, u dogovoru sa svojim profesorom.

POLUINDIVIDUALNA NASTAVA

Poluindividualna nastava je takođe jedan od vidova nastave koji izvodimo u našoj školi. Ona podrazumeva čas u paru (dvoje polaznika) i odnosi se članove porodice ili prijatelje koji žele zajedno da pohađaju nastavu, a po nivou znanja i ciljevima koje žele da postignu su kompatibilni. Poluindividualna nastava je ekonomičnija od individualne nastave, a često čak i efikasnija jer omogućava vežbe konverzacije u paru i neretko dovodi i do veće motivacije. Važno je napomenuti da Vas mi ne spajamo sa drugim polaznikom, već polaznici dolaze sami u paru.

Cena časa od 60 minuta u slučaju poluindividualne nastave je 1500 dinara. Časovi mogu biti 60 ili 90 minuta. Broj časova, termine i dinamiku nastave birate sami, u dogovoru sa svojim profesorom.