Aktivirajte pasivno znanje engleskog jezika po autorskim programima dr Jelene Dostanić

Usvajamo logiku engleskog jezika i stičemo trajno znanje

dr Jelena Dostanić

dr Jelena Dostanić

Direktor, osnivač.

Većini vas sigurno zvuči poznato izjava da sve razumete na engleskom, ali da ne možete da govorite ili čak sastavite rečenicu na engleskom. Iz mog dosadašnjeg iskustva u radu sa ljudima različitih uzrasta, nivoa znanja, potreba, senzibiliteta i profesija, tipični problem na koji se 99% njih žali je: „sve razumem, ali ne mogu da pričam“, „blokiram se kad treba da pričam na engleskom“, „znam tu reč, ali nikada je se ne bih setila/upotrebila/ne znam kako da je upotrebim.

Kako se može objasniti ovaj fenomen?

Odgovor je jednostavan, u zastarelom načinu učenja, učenik ima pasivnu ulogu , on dakle sluša jezik, njemu se saopštavaju gramatička pravila, uči napamet značenje reči, ali nema puno prilika da taj jezik upotrebi, bilo u govoru, bilo u pisanoj formi. Ovaj vid kontakta sa jezikom omogućava sticanje i proširivanje pasivnog znanja jezika, to jest, prepoznavanje i razumevanje jezika, međutim, malo čini za našu sposobnost da jezik proizvodimo (koristimo u govoru ili pisanju). Stoga sam kreirala metod rada čiji je cilj osposobljavanje polaznika da svoje pasivno znanje pretvore u aktivno, i da ga zatim prošire. Ovaj metod sam nazvala Aktivacija pasivnog znanja i kreirala istoimeni kurs. Dakle, ideja je da sve što razumemo možemo aktivno i tačno da koristimo u praksi.

Kako se ovo postiže?

Usvajanjem logike engleskog jezika i postizanjem faze razmišljanja na engleskom

Učenju jezika se mora pristupiti na potpuno drugačiji način od onoga na koji smo navikli. Naš cilj nije da znamo jezik u smislu da znamo puno o njemu – brojna pravila koja deklamujemo, mnogo reči koje učimo napamet, već da naučimo kako engleski jezik funkcioniše, tj. da savladamo njegov sistem, koji je vrlo logičan. Kada usvojimo njegovu logiku, postižemo fazu razmišljanja na engleskom, čime stičemo komunikacijske sposobnosti i trajno znanje.

PREDNOSTI NAŠE METODE AKTIVACIJE

Program je prilagođen našem maternjem jeziku

Najveća prednost našeg programa je što se bavi problemima koje u učenju jezika imamo lično mi, govornici sprskog jezika kao maternjeg. Ovo je jako važan faktor u učenju jer svaki maternji jezik dovodi do drugačijih problema i grešaka u učenju stranog jezika. Ovaj fenomen mešanja maternjeg jezika u strani naziva se interferencija i nju bi trebalo imati u vidu prilikom kreiranja programa i materijala za učenje jer ne mogu svi podjednako efikasno učiti iz istih knjiga koje uglavnom pišu oni kojima je engleski jezik maternji i koji sami ne poznaju teškoće u njegovom savladavanju. Program je izrađen u odnosu na nedostatke i “rupe” sa kojima smo izašli iz osnovne i srednje škole.

Dakle, naš program i materijali su originalni i autorski i fokusiraju se na zablude i nejasnoće koje smo stekli tokom formalnog školovanja, objašnjavaju tipične greške i navode nas da spontano usvojimo sistem po kome funkcioniše engleski jezik. Cilj metode je da se oslobodimo pamćenja pravila i da kroz sistem aktivacije postignemo fazu automatizacije u kojoj slobodno i sigurno koristimo strani jezik.

Štedimo Vaše vreme (izbacili smo sve aktivnosti koje su “prazan hod”)

Pored toga, naš program rada, utemeljen na aktivaciji jezika, sastavljen je tako da pokrije sve ono što je nužno naučiti u školi, odnosno, uz pomoć nastavnika, dok ne gubimo vreme na aktivnosti koje polaznici sami mogu podjednako efikasno raditi. Naš cilj je da Vas što efikasnije osposobimo za samostalnu upotrebu jezika i upravo iz tog razloga, u našoj ponudi imamo kurseve različitih dužina, sa fokusom na intenzivne i poluintenzivne kureve koji omogućavaju značajne rezultate u roku od 4 ili 6 nedelja.

Novi koncept učenja – Samostalni onlajn kursevi

U želji za stalnim razvojem, uveli smo i svojevrsni vid učenja jezika na daljinu, putem naše digitalne platforme, koja omogućava polaznicima da sa bilo koje lokacije i u bilo koje vreme pristupe pisanim i video predavanjima, zadacima i vežbanjima vrlo jednostavno, putem računara ili smart telefona.

Izdvajamo kurseve

Kurs Aktivacije pasivnog znanja

Detaljnije

Zakažite konsultacije
Kurs opšte konverzacije

Detaljnije

Zakažite konsultacije
Kurs poslovne komunikacije (B1 ili B2 nivo)

Detaljnije

Zakažite konsultacije