Kurs opšte konverzacije

Ovaj kurs daje priliku polaznicima da koriste jezik u različitim kontekstima simuliranjem realnih životnih situacija. Polaznici postaju svesni grešaka koje prave u govoru, te se jezički problemi rešavaju u praksi. Takođe, vokabular se utvrđuje i proširuje kroz različite govorne vežbe. Pored simulacija realnih situacija, izvode se i vežbe konverzacije na temelju pročitanih tekstova i odslušanih audio i video snimaka. Ovaj kurs se nadovezuje na kurs Aktivacije i omogućava praktičnu primenu aktivnog znanja, kao i njegovo proširivanje.

Potreban nivo predznanja za pohađanje ovog kursa je B1 (srednji).

U svim našim grupa je maksimalno 5 polaznika.

Ovaj kurs možete pohađati u sledećim opcijama

Zakažite konsultacije