Značaj interaktivne nastave za decu

15.04.2020 dr Jelena Dostanić 2348

Značaj interaktivne nastave za decu

ZAŠTO SU INTERAKTIVNE RADIONICE ODLIČAN NAČIN DA DETE NAUČI ENGLESKI?

Svima je poznato da postoje kursevi za decu i odrasle, međutim, većina ne zna po čemu se oni razlikuju kada je u pitanju koncept, odnosno metode i ciljevi rada. Vrlo često su ovi kursevi različiti samo po tome kako se polaznici grupišu, ili eventualno, po temama koje se obrađuju u udžbenicima. Međutim, razlike u stilovima učenja dece i odraslih traže potpuno drugačije koncipirane programe, materijale, didaktička pomagala, kao i organizaciju samog prostora u kome se uči. Poznato je da razvoj tehnologije donosi brojne novosti u svim sferama, pa tako i u obrazovanju, te se i podučavanje mora tome prilagoditi. Ovo je posebno od značaja kada je u pitanju bilo koji program učenja za decu, jer je njihov svet u velikoj meri digitalan, i oni najbolje razumeju upravo takve sadržaje. Činjenica je da se način na koji komuniciramo danas promenio znatno, baš zahvaljujući tehnologiji. Bez obzira na naš stav prema tom fenomenu, evidentno je da ljudi danas komuniciraju upravo posredstvom tehnologije, kao i da najveći broj informacija, pa i onih vezanih za učenje, traže upravo na internetu. Kada su u pitanju najmlađi, poznato je i to da veliki broj njih ima problema sa pažnjom ili koncentracijom jer nisu navikli da se posvete jednoj temi ili fokusiraju misli samo na ono što trenutno rade. Zbog toga što ih je većina obuzeta sadržajima i „dešavanjima“ na telefonu, odnosno, u virtuelnom svetu, njihovo interesovanje za sadržaje koji su prezentovani u knjigama, na diskovima ili kroz izlaganje profesora znatno je smanjeno. Međutim, ono što mi možemo, a i moramo, je da im potrebne sadržaje prezentujemo na način koji im je blizak, koji drži njihovu pažnju, odnosno, moramo im se obraćati „njihovim jezikom“. Tu na scenu stupaju pomagala za učenje kao što je interaktivna ili „pametna“ tabla.

Šta je tačno interaktivna, pametna tabla i kako je možemo iskoristiti da pospešimo proces učenja kod dece, u našem konkretnom slučaju, učenje engleskog jezika? Interaktivna tabla je uređaj sličan tabletu, a opet ima funkcije i dimenzije obične table. Ovaj uređaj pomaže profesorima da prezentuju učenicima razne digitalne, audio, vizuelne sadržaje, dozvoljava korišćenje brojnih efekata koji mogu da obogate nastavu i slično. Međutim, interaktivna tabla je mnogo više od običnog projektora koji prezentuje odabrani, pripremljeni sadržaj. Ona se naziva interaktivnom baš zato što dozvoljava interakciju učenika i profesora, kao i učenika sa samim sadržajem. Ovaj uređaj omogućava koncipiranje nastave tako da učenici prestaju da budu pasivni primaoci značenja (slušaoci predavanja), već postaju aktivni stvaraoci sadržaja. Na ovaj način kreiramo dinamičnu i kreativnu radnu atmosferu koja angažuje i ohrabruje učenike da učestvuju u nastavi, što omogućava efikasniji, produktivniji rad i, i što je najvažnije, garantuje trajnije znanje. Poznata je činjenica da je trajno znanje ono do koga sami dođemo, dok se zaboravlja ono što nam je rečeno, odnosno „servirano“ kao gotova informacija, bez našeg aktivnog učestvovanja u procesu otkrivanja i saznavanja. Jasno je, dakle, da je interaktivna tabla mnogo više od uređaja koji samo animira decu. Naime, pored neosporne činjenice da ovakva nastava motiviše učenike, interaktivna tabla omogućava učenicima da sami, spontano usvajaju jezik dok zapravo rade nešto sasvim drugo – rešavaju kviz, spajaju slike i nazive pojmova, rešavaju matematičke zadatke, sastavljaju ljudsko telo, oblače lutku, spremaju obroke i slično.

Dakle, interaktivna nastava u učenju jezika je mnogo više od same interakcije profesora i učenika, mnogo više od samo prilike da oni komuniciraju na engleskom i svakako mnogo više od zabave koju pruža internet. U pitanju je jedinstven koncept u kome se učenje jezika odvija spontano kao rezultat angažovanja i razvijanja drugih veština kod učenika. Dakle, interaktivne radionice za učenje engleskog jezika predstavljaju priliku da deca razviju svoje prirodne sposobnosti slušanja, čitanja, konverzacije, kao i logičke sposobnosti, a i kreativne potencijale. One predstavljaju priliku da se deca zabave i zavole engleski jezik, i nauče ga prirodno, poput izvornih govornika. Ovaj tip nastave je jedinstven i po tome što nema klasične nivoe, udžbenike, testove i domaće zadatke. Ovo na prvi mah može delovati čudno, međutim, imajući na umu da je cilj da se jezik nauči prirodno, jasno je da sve ove standardne forme nisu potrebne. Na ovim časovima deca ne uče jezičke jedinice ili gramatičke celine, već uče da koriste jezik u različitim situacijama i kontekstima. Ovaj vid učenja jeste nešto najbliže učenju jezika u njegovoj prirodnoj sredini, odnosno, u stranoj zemlji, gde jezik naučimo vremenom, tako što ga koristimo, bez svesti o tome šta tačno i zašto koristimo, bez razmišljanja o pravilima.

Ono što je važno napomenuti je da je ovaj vid nastave idealan upravo za decu jer je u ranijem uzrastu znatno lakše naučiti jezik na ovaj način, odnosno, prirodnim usvajanjem, dok je za odrasle, čiji je mozak manje plastičan i naviknut na jasna pravila, ovo možda manje pogodan metod. Za odrasle je znatno bolji je metod aktiviranja jezika, odnosno, aktiviranja pasivnog znanja i aktivne upotrebe o kome smo već pisali u prethodnim postovima na našem blogu. O segmentima koji čine interaktivnu radionicu i značaju ovog koncepta za učenje engleskog jezika u ranom uzrastu pročatajte u sledećem postu na ovu temu.

Aktivirajte pasivno znanje engleskog jezika – Samostalni onlajn kurs Aktivacije (ceo B1 nivo, od kuće)