Kurs poslovnog engleskog

Na kursu poslovnog engleskog obrađuje se gramatika B2 nivoa, s tim što se vokabular fokusira na poslovnu tematiku (opšte-poslovna i pravno-ekonomska terminologija). Ovaj kurs obuhvata i segment aktivacije znanja kako bi se, kroz vežbe upotrebe jezika u praksi, obrađene gramatičke i vokabularske jedinice aktivirale, te postale deo upotrebljivog, trajnog znanja. S obzirom na to da veštine poslovne komunikacije zahtevaju dobro poznavanje formalnog jezika, kao i sposobnosti upotrebe složenih jezičkih struktura, Kurs poslovnog engleskog podiže Vaše znanje na B2 nivo. Dakle, ovaj kurs zapravo predstavlja B2 kurs (sa aspekta gramatike), dok se vokabular temelji na poslovnoj tematici i formalnom izražavanjuNeophodan nivo predznanja za pohađanje ovog kursa je B1 (srednji nivo).

U svim našim grupa je maksimalno 5 polaznika.


Zakažite konsultacije