Kurs napredne konverzacije (na nivoima B2 ili C1)

Ovaj kurs podrazumeva vežbe konverzacije na nivou B2 ili C1. Po konceptu, ovaj kurs je identičan kursu Opšte konvrezacije, samo su sadržaj, odnosno, težina kursa prilagođeni B2 ili C1 nivou. Ovaj kurs se preporučuje nakon naših kurseva B2, C1 ili napredne aktivacije.   Ovaj kurs daje priliku polaznicima da koriste jezik u različitim kontekstima simuliranjem realnih životnih situacija. Polaznici postaju svesni grešaka koje prave u govoru, te se jezički problemi rešavaju u praksi. Takođe, vokabular se utvrđuje i proširuje kroz različite govorne vežbe. Pored simulacija realnih situacija izvode se i vežbe konverzacije na temelju pročitanih tekstova i odslušanih audio i video snimaka.
U svim našim grupa je maksimalno 5 polaznika. 

Ovaj kurs možete pohađati u sledećim opcijama

Zakažite konsultacije