Kurs B1 ceo nivo (srednji)

Na B1 kursu obrađuju se gramatičke strukture i vokabular B1 nivoa. Ono što je velika prednost našeg B1 kursa, u odnosu na standardne kurseve ovog tipa, je što se zasebno posvećuje pažnja i gramatičkim i vokabularskim jedinicama, a sve jedinice se, nakon obrade, aktiviraju u praksi kroz korak aktivacije, koji sledi nakon svakog segmenta.  U koraku aktivacije aktiviramo u upotrebi jednu gramatičku jedinicu i jednu jedinicu vokabulara. Ovaj korak osigurava uključivanje novih jedinica u naš fond aktivnog znanja, znanja spremnog za upotrebu, i na taj način sprečava ono što se često dešava, a to je nagomilavanje pasivnog, teorijskog znanja koje se brzo zaboravlja. Druga prednost ovog kursa je što pokriva kompletan B1 nivo za samo 5 meseci, u odnosu na uobičajenih 6 ili 9 meseci. Ovo postižemo tako što program i časove koncipiramo tako da ne gubimo vreme na čitanje, prevođenje ili slušanje tekstova (što su aktivnosti pogodne za samostalan rad na ovom nivou znanja). Dakle, naš program se fokusira sažeto na obradu gradiva za koje Vam je neophodno stručno znanje profesora.
Neophodan nivo predznanja za ovaj kurs je A2.

U svim našim grupa je maksimalno 5 polaznika.

Ovaj kurs možete pohađati u sledećim opcijama: 


Druga opcija kako možete preći B1 nivo u našoj školi je kroz segmentiranu nastavu na ovom nivou: podelili smo B1 nivo na 3 kraća kursa koji se fokusiraju na određeni aspekt jezika (Kurs Aktivne gramatike B1, Kurs Aktivacije i Kurs opšte konverzacije). Kada završite ova 3 kursa, zapravo ste prešli ceo B1 nivo. Takođe, u zavisnosti od svog trenutnog znanja, ne morate nužno pohađati sva 3, već možete odmah početi sa Aktivacijom, te su Vam u ovom slučaju potrebna samo 2 kursa. Ovu procenu vrše naši profesori na besplatnim konsultacijama.

Zakažite konsultacije