Koja je zapravo svrha kurseva konverzacije?

15.04.2020 dr Jelena Dostanić 2475

Koja je zapravo svrha kurseva konverzacije?

Konverzacijski kursevi postali su sasvim uobičajeni u ponudi škola stranih jezika, ali šta oni zapravo podrazumevaju i, još značajnije, koji su njihovi benefiti za učenike?

Konverzacijski kursevi su ranije predstavljali krajnji stepen u procesu učenja jezika, odnosno, pohađali ste ovaj kurs kada završite sve nivoe i Vaše znanje engleskog je napredno (advanced). Tada su ovi kursevi zapravo predstavljali priliku da se naučeni jezik koristi i ne zaboravi. Međutim, danas postoje konverzacijski kursevi koji nisu nužno vezani za napredni nivo znanja, već ih možete pohađati i sa skromnijim znanjem. Ova promena se desila usled činjenice da uobičajeni načini učenja jezika zapostavljaju upotrebu jezika, te polaznici i pored odličnog poznavanja gramatičkih pravila i reči i dalje imaju ograničene komunikacijske sposobnosti na engleskom. Takođe, usled potreba globalnog tržišta rada usmena i pismena komunikacija na engleskom postala je jedan od preduslova za gotovo svaki posao koji traži fakultetsku diplomu ili intelektualan rad. Postavlja se pitanje kakav koncept konverzacijskog kursa može uspešno zadovoljiti ovakve potrebe.

Iako deluje da su ovi kursevi laki za kreiranje, a i nastavu, istina je da je vrlo zahtevno osmisliti i pripremiti kvalitetan kurs ovog tipa. Naime, kursevi konverzacije nemaju gotovo nikakvu svrhu ako je njihov jedini cilj da učenici pričaju da bi pričali. Ukoliko njihovo znanje nije oblikovao, dopunjeno i učvršćeno na ovim časovima, onda je jedini benefit to što se učenik postepeno opušta u konverzaciji na engleskom, tj. oslobađa se psihološkog pritiska i osećaja neprijatnosti dok komunicira na engleskom. Iako je mentalna blokada ili strah ono što velikom broju ljudi otežava uspešnu komunikaciju na engleskom jeziku, kurs ne sme da služi kao psihološka pomoć, već mora proizvesti i konkretne jezičke efekte, odnosno poboljšanja.

Šta bi onda bili konkretni jezički efekti? Na ovim kursevima se moraju popuniti eventualne gramatičke rupe koje ipak postoje kod većine učenika, zatim se radi na proširivanju vokabulara, i to na osnovu tematskih jedinica (teme koje prate vežbe konverzacije, na primer travel, food, education), mora se skrenuti pažnja na kontekste u kojima se reči ili fraze koriste, kao i na to da li nešto možemo koristiti u formalnim ili neformalnim okolnostima, imajući u vidu politeness, odnosno učtivost, što je značajan faktor za one koji engleski koriste u poslovne svrhe. Takođe, same vežbe konverzacije ne mogu biti vođene bez prethodne organizacije, u smislu „evo vam tema, pričajte ili šta mislite o ovome“, već se teme moraju obrađivati na raznovrsne načine koji će motivisati učenike i dati im prostora i želje da se uključe u razgovor. Od značaja su sva vizuelna i audio pomagala, kao i prednosti interaktivne pametne table koju koristimo u našem centru. Pored toga, dijalozi, skečevi i simulacije realnih situacija su nešto što uvek raduje đake, a i daje im priliku da testiraju svoje veštine kroz životne situacije. Ovako osmišljeni kursevi su višestruko korisni za polaznike jer im daju priliku da obnove, dopune svoje znanje, kako gramatike tako i vokabulara, ali da to ne rade kroz tipične vežbe, već kroz praktičnu upotrebu, dok i sami postaju svesni svog znanja, slabih tački na kojima treba raditi, a opuštanje u komunikaciji takođe dolazi prirodno i spontano. Međutim, ono što je značajan faktor je na koji način profesor vodi ove vežbe, raspoređuje vreme za vežbe, kako rešava probleme i rupe u znanju koje se pojavljuju kod svakog polaznika pojedinačno, kao i na koji način ispravlja greške u govoru. Naime, ispravljanje grešaka je vrlo bitan segment ovih kurseva i način na koji se ovo radi može imati vrlo snažan psihološki efekat na polaznike i uticati na njihovo samopouzdanje i motivaciju. O načinima ispravljanja grešaka ćemo govoriti u posebnom postu, ali je značajno znati da je ono važan segment konverzacijskih kurseva. Ukoliko je profesor izvežban u spomenutim aktivnostima i ako ima sposobnost da opusti i zainteresuje grupu, uspeh je neminovan. Kao krajnji rezultat, polaznik bi trebalo da oseti da suvereno kontroliše jezik koji proizvodi i da počne da ga koristi kao alat za uspešno rešavanje svojih životnih ciljeva, a ne da dozvoli da ga jezik koči na tom putu, jer jezik je ipak najsavršenije sredstvo komunikacije među ljudima.


Aktivirajte pasivno znanje engleskog jezika – Samostalni onlajn kurs Aktivacije (ceo B1 nivo, od kuće za 75e)

Komentari

Ostavite komentar