Koncept naših interaktivnih radionica za decu

15.04.2020 dr Jelena Dostanić 1870

Koncept naših interaktivnih radionica za decu

Interaktivne radionice za učenje jezika predstavljaju jedinstven koncept za prirodno usvajanje jezika kod dece, uzrasta između 6 do 10 godina, koji smo razvili u našem centru. Ideja je proistekla iz želje da se osmisli koncept učenja engleskog jezika koji će simulirati prirodno usvajanje jezika, poput učenja maternjeg jezika. S obzirom na to da u ranom uzrastu deca jezik usvajaju prirodno, tj.spontano, bez razmišljanja o pravilima i bez aktivnog učenja, moja želja je bila da u nastavi kreiram takvu sredinu u kojoj će deci biti omogućeno da u potpunosti angažuju svoje prirodne potencijale da usvoje jezik. U ovom uzrastu njima ne trebaju pravila, udžbenici, gramatike, već sredina koja će ih ohrabrivati da krenu da se sporazumevaju na engleskom u raznim situacijama.

Ovakav zadatak nije nimalo lak, imajući u vidu limitiranu pažnju dece i činjenicu da lako gube interesovanje za ono što se obrađuje. Shodno tome svaka radionica je tematska, obrađuje neki segment života blizak njihovom uzrastu, na primer rođendane, bajke, odeću ili namirnice. Ovo nam dozvoljava da deca usvoje relevantan vokabular da bi mogla da razumeju i komuniciraju u određenoj tematskoj oblasti. Međutim, svaka radionica je podeljena na tri glavna segmenta: story-telling (pričanje priča), arts and crafts (umetnost i zanati) i role-play (gluma i skečevi). Ovi segmenti nam osiguravaju da angažujemo različite jezičke veštine kod dece: slušanje, pričanje, čitanje, pisanje (kod onih koji znaju da čitaju i pišu). Pored toga, segment arts and crafts im dozvoljava mali predah i priliku da se zabave dok obnavljaju ono što su već naučili. Role-play segment je zapravo deo koji podrazumeva vežbe konverzacije, u različitim formama, putem dijaloga, skečeva, grupnih razgovora. Ovi segmenti se sastoje od brojnih podaktivnosti, tako da svaka aktivnost traje onoliko koliko pažnja dece to dopušta. Upravo ovo smenjivanje aktivnosti stvara dinamičnu atmosferu koja garantuje aktivnost i fokusiranost dece, a činjenica da se zabavljaju u procesu učenja deluje kao snažan motivator.

Jedan od ciljeva ovog programa bio je da ovaj koncept bude moderan i da se oslanja na najsavremenije trendove u učenju, te je stoga bilo neophodno uključiti i moderne tehnologije u nastavu, odnosno, interaktivnu, pametnu tablu. U pitanju je didaktičko sredstvo koje je mnogo više od obične table, tableta ili projektora. Ovaj uređaj omogućava prezentovanje audio, vizuelnih sadržaja, fotografija, prezentacija, ali i kreiranje sadržaja na licu mesta, što i predstavlja njegovu interaktivnu komponentu, odnosno, čini je izuzetno korisnim i neprevaziđenim sredstvom u modernoj nastavi. Naime, ovaj uređaj omogućava učenicima da učestvuju u kreiranju časa, da rade vežbe, kvizove i zadatke direktno na tabli, da biraju i osmišljavaju sami kakva će vežbanja raditi, da rade brojne formate testova direktno na tabli, ili pak daju odgovore sa svojih telefona. Više o interaktivnoj tabli i njenom značaju za učenje engleskog jezika pročitajte u postu posvećenom ovom sredstvu.

Ono što je najvažnije jeste da objasnimo smisao interaktivne nastave uopšte. U pitanju je termin koji se često čuje danas jer predstavlja trend u nastavnim konceptima širom sveta. Naime, reč je o tipu nastave koja podrazumeva interakciju učenika i profesora, učenika među sobom, ali i još važnije, učenika sa samim sadržajem, odnosno, sa gradivom. U pitanju je model rada koji od učenika pravi aktivne učesnike u procesu učenja, a samo učenje koncipira kao proces spontanog otkrivanja, što garantuje trajnije znanje. U odnosu na konvencionalnu nastavu, gde profesor saopštava odabrani sadržaj i prezentuje gotova rešenja i informacije učeniku koji je pasivni primalac tog sadržaja, ovakav model učenja se fokusira na zajedničkom radu na pronalasku odgovora, razmeni ideja, ohrabrivanju razmišljanja van stereotipa, ohrabrivanju kreativnosti i kritičkog razmišljanja. Dakle, ovakav tip nastave se fokusira na razvijanje veština umesto na obrađivanje i pamćenje informacija. Stoga je ovaj model učenja idealan za učenje jezika, jer jezik je zapravo sistem sa svojim zakonitostima i logikom koji se moraju otkriti i usvojiti, a ne učiti napamet, jer onda nikada nećemo steći trajno i upotrebljivo znanje.

Više o konceptu interaktivnih radionica i njihovom značaju za učenje jezika u ranom uzrastu pogledajte u našem drugom blog postu na ovu temu.   
Aktivirajte pasivno znanje engleskog jezika – Samostalni onlajn kurs Aktivacije (ceo B1 nivo, od kuće za 75e)

Komentari

user profile image
1
14.09.2023

1"'`--

user profile image
1"'`--
14.09.2023

1

user profile image
1
14.09.2023

1

user profile image
1
14.09.2023

1

user profile image
1
14.09.2023

1

user profile image
1
14.09.2023

1)

user profile image
1)
14.09.2023

1

user profile image
1
14.09.2023

1

user profile image
1
14.09.2023

1

Ostavite komentar