Kurs Aktivacije pasivnog znanja

Ovaj kurs ima za cilj aktiviranje pasivnog, teorijskog znanja kroz vežbe upotrebe jezika u praksi. Pored popunjavanja rupa u gramatici i proširivanja vokabulara, poseban fokus na ovom kursu stavljamo na razumevanje logike engleskog jezika, što kroz posebno kreirane vežbe, omogućava polaznicima da spontano krenu da razmišljaju na engleskom, a to je primarni cilj učenja i  predstavlja fazu u kojoj se polaznici osposobljavaju za uspešnu komunikaciju na engleskom jeziku. Takođe, ovaj kurs omogućava polaznicima sticanje jedinstvenih uvida o jeziku, koji omogućavaju sticanje praktičnog i trajnog znanja. Ovaj kurs sledi nakon kursa Aktivne gramatike B1, ali se polaznici mogu odmah upisati i na Aktivaciju, ukoliko je na konsultacijama procenjeno da imaju dovoljan nivo predznanja.

Neophodan nivo znanja za pohađanje ovog kursa je B1 (srednji nivo). Ovaj kurs predstavlja korak pre Opšte konverzacije.

U svim našim grupa je maksimalno 5 polaznika.

Ovaj kurs možete pohađati u sledećim opcijama: 

Zakažite konsultacije