Kurs poslovne komunikacije (B1 ili B2 nivo)

Na ovom kursu obrađuje se usmena i pismena komunikacija u poslovnom kontekstu, npr. polaznici će učiti kako da napišu imejl ili da vode razgovor u vezi sa nekom poslovnom temom. Ovaj kurs je dobra prilika za utvrđivanje naučenog gradiva sa kursa poslovnog engleskog, kao i za sticanje samopouzdanja za konverzaciju u formalnom kontekstu. Važan segment ovog kursa predstavljaju simulacije realnih situacija u poslovnom kontekstu, poput telefoniranja, predstavljanja, vođenja sastanaka, izražavanje slaganja, neslaganja, žalbi, pregovaranja i slično. Polaznici će naučiti korisne formalne fraze i stručne termine primenljive u različitim sferama poslovanja.

Ovaj kurs postoji u formi dva različita nivoa znanja, kurs namenjen polaznicima na nivou znanja B1 (često se upisuje nakon kursa Aktivacije ili Opšte konverzacije) i isti kurs na B2 nivou (uglavnom se pohađa nakon Poslovnog kursa, a možete ga upisati i direktno ako imate dovoljno predznanja).

U svim našim grupa je maksimalno 5 polaznika.

Ovaj kurs možete pohađati u sledećim opcijama:

Zakažite konsultacije