Kurs napredne aktivacije

Ovaj kurs sledi nakon kursa B2, a ima za cilj utvrđivanje i aktiviranje novih gramatičkih struktura (na B2 nivou) kroz vežbe upotrebe jezika u konkretnom kontekstu, kao i utvrđivanje i proširivanje vokabulara.   Ovaj kurs ima za cilj aktiviranje pasivnog, teorijskog znanja kroz vežbe upotrebe jezika u praksi. Pored popunjavanja rupa u gramatici i proširivanja vokabulara, poseban fokus na ovom kursu stavljamo na razumevanje logike engleskog jezika, što kroz posebno kreirane vežbe, omogućava polaznicima da spontano krenu da razmišljaju na engleskom, što je primarni cilj učenja i  predstavlja fazu u kojoj se polaznici osposobljavaju za uspešnu komunikaciju na engleskom jeziku. Takođe, ovaj kurs omogućava polaznicima sticanje jedinstvenih uvida o jeziku, koji im obezbeđuju sticanje praktičnog i trajnog znanja.
Ovaj kurs preporučuje se onima koji su završili naš kurs B2 ceo nivo ili onima koji imaju visoko predznanje (na B2 nivou), ali bi želeli da obnove, utvrde svoje znanje i aktivno koriste jezik. Neophodan nivo predznanja za ovaj kurs je B2.
U svim našim grupa je maksimalno 5 polaznika.

Ovaj kurs možete pohađati u sledećim opcijama

Zakažite konsultacije