Kurs Aktivne gramatike B1

Ovaj kurs podrazumeva sveobuhvatnu obradu gramatike na nivou B1 (srednji nivo)  i njeno aktiviranje kroz vežbe upotrebe, odnosno, pruža priliku da obrađene gramatičke jedinice uključimo u svoj jezički fond i ispravno ih koristimo u govoru i pisanju. Ovaj kurs predstavlja korak pre kursa Aktivacije i odličan je izbor za one kojima nedostaje gramatička, teorijska osnova. Dakle, ovaj program namenjen je polaznicima kojima je teško da komuniciraju na engleskom, ali osim toga što im nedostaje praktičnog znanja, oni imaju problema i sa gramatikom engleskog jezika, u smislu pravila i teorije (imaju rupa u znanju, slabo se sećaju ili ne sećaju kako se grade oblici i slično).

Neophodan nivo znanja da bi se ovaj kurs pohađao je A2. Ovaj program predstavlja naš ulazni kurs i najniži je po nivou znanja.

U svim našim grupa je maksimalno 5 polaznika.

Ovaj kurs možete pohađati u sledećim opcijama


Zakažite konsultacije