dr Jelena Dostanić

Doktor filoloških nauka - osnivač, direktor

Oduvek sam znala da želim da se bavim nastavom i jezicima, tako da je njihov savršen spoj bila ideja da postanem profesor engleskog jezika. Rano sam otkrila nadarenost i ljubav prema izučavanju jezika, te sam se oprobala na takmičenjima, osvajala nagrade i stoga, odlučila da nastavim svoje obrazovanje u školi koja omogućava poseban vid obrazovanja kada je reč o filologiji, u Filološkoj gimnaziji. Školovanje u ovoj ustanovi mi je omogućilo sticanje naučnog, logičnog i sveobuhvatnog pristupa jezicima dosta rano, te sam već tada nesvesno formirala sopstveni pristup učenju (koji je meni lično odgovarao). Nakon završetka Filološkog falkulteta (Univerzitet u Beogradu, katedra za engleski jezik i književnost, osnovne i master studije), odlučila sam da se bavim naučno-istraživačkim radom, te sam upisala doktorske studije na istom fakultetu (doktorirala 2015.godine). Pred kraj osnovnih studija, položila sam Cambridge Proficieny Exam (CPE, nivo C2), sa ocenom A, da bih se specijalizovala za pripremu polaznika za polaganje Kembridž ispita, što je bio jedan od značajnijih segmenata u mom radu. Uporedo sa studijama, počela sam da stičem radno iskustvo u nastavi sa odraslima (individualna nastava) i upravo mi je ovaj rad sa polaznicima različitih nivoa znanja, potreba, zahteva i očekivanja omogućio sticanje uvida u problematiku učenja engleskog jezika. U želji da rešim jezičke probleme svojih polaznika na logičan i razumljiv način, krećem da kreiram sopstvena vežbanja, sa ciljem da zaobiđemo teoriju i automatsko popunjavanje vežbanja i fokusiramo se na upotrebu jezika. Na ovaj način, spontano nastaje metoda i program za aktiviranje pasivnog znanja, koji čini temelj pristupa učenju jezika u našoj školi. Najveća prednost ovog pristupa je ta što je nastao u praksi, odnosno u nastavi, u radu sa ljudima, i što je nastao iz želje da se reše realni i konkretni jezički problemi koje ima većina polaznika.